The Sikh Guru who fought Mughals was

a) Guru Arjun Dev Ji

b) Guru Har Krishan Ji

c) Guru Teg Bahadur Ji

d) Guru Gobind Singh Ji

Right Answer: d) Guru Gobind Singh Ji

 

RelatedPost

Leave a Reply